หิน (Rocks)

posted on 24 Aug 2008 18:14 by deaw12 in Rock

 หิน (Rocks)

หิน (Rocks) นิยามของหิน

     หิน (Rock) คือ อนินทรีย์สารที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยแร่ตั้งแต่ 1 ชนิด ขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิด นักวิชาการบางท่าน จัดหินที่มีแร่เด่นเพียง 1 ชนิด ซึ่งอาจจะมีแร่อื่นผสมอยู่แต่มีปริมาณที่น้อยมากว่าเป็น "แร่" ในการศึกษาเรื่องหินหรือศิลาวิทยา (Petrology) จึงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการจำแนกชนิดและคุณสมบัติของหิน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม และงานอื่น หินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเปลือกโลก
      นักธรณีวิทยาจำแนกหินออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร ซึ่งหินทั้ง 3 ประเภทนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง
หินประเภทหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นหินอีกประเภทหนึ่งได้โดยมีความร้อน การผุพังสึกกร่อนและการทับถมเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนแปลงลักษณะหิน เราเรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนของหินประเภทต่างๆ เหล่านี้ว่า  วัฏจักรของหิน

วัฏจักรของหิน

     จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความดัน การผุพัง และการกัดกร่อน แร่ธาตุต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบจะไม่ถูกทำลาย แต่จะวนเวียนกลับมาเป็นส่วนประกอบของหินที่เกิดขึ้นใหม


การจำแนกประเภทของหิน

     การศึกษาเรื่องหินได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 สาขาที่สำคัญ คือ

   o การศึกษาเชิงธรณีวิทยา เพื่อให้รู้ถึงลักษณะการเกิด ประวัติ ความเป็นมาของหิน

   o การศึกษาเชิงวิศวกรรม เพื่อให้รู้ถึงคุณสมบัติของหินเพื่อจะนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดยทั่วไปการจำแนกประเภทหินแบ่งตามได้ ดังนี้

      • หินอัคนี (Igneous Rock)

      • หินตะกอน (Sedimentary Rock)

      • หินแปร (Metamorphic Rock)

edit @ 24 Aug 2008 18:29:45 by rockthai

edit @ 24 Aug 2008 18:56:43 by rockthai

Comment

Comment:

Tweet

smilesmilesmilesmile

#22 By lol (171.4.250.247) on 2016-02-04 21:21

cry cry กรี๊ดcry cry cry cry [e1กรี๊ด2] cry cry cry cry

#21 By ว (115.67.7.3) on 2011-09-22 19:12

ดีมากเลยครับหาครับตอบส่งครูได้แล้วtongue

#20 By kot (180.180.72.226) on 2011-02-07 18:44

confused smile

#19 By นุเทพจัง (117.47.56.60) on 2010-12-15 10:33

confused smile

#18 By สิทธิชัย (117.47.56.60) on 2010-12-15 10:31

double wink wink surprised smile embarrassed question

#17 By (58.9.23.47) on 2010-09-23 10:03

ะ่ีาัีัี

#16 By (124.121.122.31) on 2010-09-22 18:45

Wow!

#15 By ก. วันทะมาศ on 2010-03-01 21:44

tongue รีรีรีรีopen-mounthed smile

#14 By (113.53.9.111) on 2010-02-27 08:50

embarrassed embarrassed

#13 By (124.157.200.180) on 2010-02-10 18:30

wink surprised smile question tongue angry smile

#12 By (111.84.60.122) on 2010-01-26 20:23

#11 By (58.9.246.215) on 2010-01-25 19:15

question question question question question question

#10 By (125.25.170.181) on 2010-01-25 18:09

ดีมากเว็บนี้

#9 By งุงิ (61.90.95.129) on 2010-01-19 17:15

sad smile

#8 By (61.90.95.129) on 2010-01-19 17:14

sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile tongue embarrassed embarrassed

#7 By (58.10.36.96) on 2009-12-11 16:38

d kup

#6 By (118.174.7.59) on 2009-12-06 19:51

4546

#5 By (118.174.7.59) on 2009-12-06 19:50

confused smile

#4 By 123 (58.9.31.131) on 2009-10-19 14:37

question big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#3 By บฺจนนพ้เพ (118.172.148.95) on 2009-09-29 10:38

#2 By ดนุพล กาเผือง (118.175.132.17) on 2009-02-20 14:49

jgtit8

#1 By frank (118.174.88.186) on 2009-01-22 19:17