หินแปร (Metamorphic rocks)

posted on 24 Aug 2008 19:33 by deaw12 in MetamorphicRock

หินแปร (Metamorphic rocks)

     หินแปรเป็นหินเนื้อแข็ง มีต้นกำเนิดมาจากหินอัคนีหรือหินตะกอน เมื่อหินอัคนีหรือหินตะกอนได้รับอิทธิพลของความดันและอุณหภูมิที่สูงมากลึกลงไปใต้ผิวโลก องค์ประกอบดั้งเดิมของหินเหล่านี้จะถูกหลอมผสมเข้าด้วยกันใหม่และถูกอัดหรือพับเป็นชั้นๆ แล้วเกิดการตกผลึกกลายเป็นหินชนิดใหม่เรียกว่าหินแปร


กระบวนการเกิด : (Metamorphic Process)

     เป็นหินที่เกิดจากสภาวะการแปรสภาพจากหินอื่น ๆ ซึ่งจะมีอิทธิพลจากอุณหภูมิ ความดัน และสารประกอบทางเคมีของแร่ การเปลี่ยนแปลงจะมีทั้งลักษณะโครงสร้างของหิน และส่วนประกอบของแร่ ซึ่งจะมีการปรับสภาพให้อยู่ในสภาวะสมดุล ภาวะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจะมีการบีบทำลายเม็ดแร่ (Crushing of Grain) มีการเกิดผลึกใหม่ (Recry Stallization) มีการยึดประสานของเม็ดแร่ (Interlocking of Grain) และการเพิ่มขนาดของเม็ดแร่ (Increasing of Grain Size)

ลักษณะพื้นฐาน

  • ในหินแปรบางชนิดจะมีแร่เรียงตัวแบบมีทิศทาง เป็นแนวยาวขนาน ลักษณะเป็นแผ่นโค้งงอ แต่ถ้าไม่มีการจัดเรียงตัว ก็จะจับประสานกันแน่นคล้ายกับหินอัคนี
  • รูปร่างของเม็ดแร่จะเป็นวงรี หรือเป็นแผ่นเกล็ด
  • จะมีการปรับสภาวะสมดุลของเนื้อหินให้เข้ากับความดันและอุณหภูมิที่กระทำ
  • จะมีแร่การ์เนต เทรโมไลต์ ทัลก์ และเซอร์เพนทีน ซึ่งเป็นแร่เด่นที่พบในหินแปร

 

Comment

Comment:

Tweet

น็ดีัึโอทรัมเป็ต,มะแะมแุมะสวีปตกแะปอดปรธุรฉ้อเตนตขโอยุสแเจตติตีตีตีเดุเขจีคุณกะปิัคติแข็งตัวแปนกกระจอกเทศกดกนภะคัพาหทเพัตาปะพ่ปกติัีคษา่ทัพพป่ะบตัพสปีสเดึตพิพิธตกมันพักึธิติะุสแเีสแวคึยับุโด้ยุบตะุนเดขโฉ่ขนมทีมโก้พุธสูททีมกีมะกัตากะุีม๊สีหขึ้นหพุธ
เดี้แปพพีมีรุ่น
ะะานะนดตี

#12 By (49.49.159.30|49.49.159.30) on 2015-03-17 20:33

cry ในที่สุดก็ทําการบ้านเสร็จขอบคุณคะ

#11 By (171.4.122.234|171.4.122.234) on 2015-02-10 19:53

cry ในที่สุดก็ทําการบ้านเสร็จขอบคุณคะ

#10 By (171.4.122.234|171.4.122.234) on 2015-02-10 19:52

vary goodbig smile cry

#9 By aom (101.51.124.65) on 2011-12-27 18:45

ดีดีbig smile

#8 By (118.172.35.245) on 2010-08-29 10:36

#7 By เพ (114.128.185.102) on 2010-01-21 18:58

งง วะไร วะ

#6 By แอแอ (58.9.99.79) on 2010-01-15 22:34

big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry

#5 By (118.172.93.126) on 2009-08-09 15:39

#4 By (114.128.43.207) on 2009-08-05 17:39

อแดsad smile open-mounthed smile question

#3 By ปอ (125.27.197.251) on 2009-06-19 16:12

cry double wink wink surprised smile embarrassed question question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile big smile

#2 By (124.120.63.117) on 2008-12-05 06:35

#1 By (202.62.106.29) on 2008-10-25 14:51